Brand

Language for Travel


Select Language

Basic

Polish English
tak yes
nie no
proszę please
dziękuję thank you
proszę bardzo you're welcome
zmartwiony sorry
Powodzenia good luck

Greeting

Polish English
Dzień dobry good morning
Dzień dobry good afternoon
dobry wieczór good evening
dobranoc good night

Question

Polish English
gdzie, dokąd where
jak, w jaki sposób how
który which
kiedy when
co, jak what
kto who
dlaczego why

Day

Polish English
poniedziałek Monday
wtorek Tuesday
środa Wednesday
czwartek Thursday
piątek Friday
sobota Saturday
niedziela Sunday

Month

Polish English
styczeń January
luty February
marzec March
kwiecień April
maj May
czerwiec June
lipiec July
sierpień August
wrzesień September
październik October
listopad November
grudzień December

Number

Polish English
jeden one
jeden one
dwa two
trzy three
cztery four
pięć five
sześć six
siedem seven
osiem eight
dziewięć nine
dziesięć ten
jedenaście eleven
dwanaście twelve
trzynaście thirteen
czternaście fourteen
piętnaście fifteen
szesnaście sixteen
siedemnaście seventeen
dziwiętnaście nineteen
dwadzieścia twenty
trzydzieści thirty
czterdzieści forty
pięćdziesiąt fifty
sześćdziesiąt sixty
siedemdziesiąt seventy
dziewięćdziesiąt ninety
sto hundred
tysiąc thousand
milion million
bilion, miliard billion
bilion, miliard billion