Brand

Language for Travel


Select Language

Basic

German Latvian
ja
nein
bitte lūdzu
danke paldies; pateicos
bitte lūdzu!; nav par ko (pateikties)
leid tun Atvainojiet!
viel Glück lai tev veicas! vēlēt veiksmi

Greeting

German Latvian
Guten Morgen labrīt
guten nachmittag labdien
guten Abend labvakar
gute Nacht ar labu nakti!

Question

German Latvian
wo(-hin, -her) kur
wie kādā veidā
welche kurš
wann kad
was (für) kas; kāds; ko
wer kas
warum kāpēc; kādēļ

Day

German Latvian
der Montag pirmdiena
der Dienstag; Dienstag-… otrdiena
der Mittwoch trešdiena
der Donnerstag; Donnerstag-… ceturtdiena
der Freitag piektdiena
der Samstag, Samstag-… sestdiena
der Sonntag svētdiena

Month

German Latvian
der Januar janvāris
der Februar februāris
der März marts
der April aprīlis
der Mai maijs
der Juni jūnijs
der Juli jūlijs
der August augusts
der September septembris
der Oktober oktobris
der November novembris
der Dezember decembris

Number

German Latvian
ein, *e, *es viens
ein, *e, *es viens
zwei divi
drei trīs
vier četri
fünf pieci
sechs seši
die Sieben septiņi
acht astoņi
neun deviņi
zehn desmit
elf vienpadsmit
zwölf divpadsmit
dreizehn trīspadsmit
vierzehn četrpadsmit
fünfzehn piecpadsmit
sechzehn sešpadsmit
die Siebzehn septiņpadsmit
neunzehn deviņpadsmit
zwanzig divdesmit
dreißig trīsdesmit
vierzig četrdesmit
fünfzig piecdesmit
sechzig sešdesmit
siebzig septiņdesmit
neunzig deviņdesmit
hundert simt
tausend tūkstoš
die Million miljons
die Billion; die Milliarde miljards: 109; Lielbritānijā arī: 1012
die Billion; die Milliarde miljards: 109; Lielbritānijā arī: 1012